• Zoals jullie weten is het bestuur de afgelopen 2 ½ jaar bezig geweest om 
  de mogelijkheden tot het verplaatsen van het veld naar Woerden te 
  onderzoeken, omdat we denken daar als vereniging betere groeikansen te 
  hebben. In juni 2017 hebben de besturen van Green Hearts, VEP, Reflex en 
  gemeente Woerden gezamenlijk naar buiten gebracht dat zij een mogelijke 
  samenwerking verder zouden verkennen om te komen tot gezamenlijk gebruik 
  van de sportterreinen van VEP en Reflex.

  Recent is gebleken dat besprekingen tussen Reflex en Green Hearts over 
  o.a. het delen van de accommodatie en velden op niets zijn uitgelopen.
  De toegenomen druk op het veld van Reflex en de groei van het aantal 
  leden van Reflex heeft mede geleid tot deze uitkomst.
  Hoewel de gemeente Woerden er voor open staat om de mogelijkheden voor 
  onze vereniging in Woerden te verkennen als er zich in de toekomst 
  nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen we niet anders dan constateren 
  dat de verhuizing niet doorgaat.

  Voor ons betekent dit natuurlijk teleurstelling. Maar we gaan zeker niet 
  bij de pakken neerzitten! We hebben een prachtige plek in Linschoten en 
  we gaan onze schouders er onder zetten om de vereniging ook vanuit die 
  locatie te laten groeien en bloeien. Daar hebben we natuurlijk ook al de 
  nodige eerste gedachten over. Het bestuur zal de komende tijd nader in 
  gesprek treden met de gemeente Montfoort en we gaan ook snel samen met 
  de terreincommissie kijken wat we kunnen en moeten doen om onze huidige 
  accommodatie - die logischerwijs de afgelopen tijd enig achterstallig 
  onderhoud heeft opgelopen - te verbeteren.